Nuspojava lijekova

Kada se razbolite, siguran sam da se osjećate bolje ako Vam liječnik da lijekove.
No objasni li Vam Vaš liječnik doboljno dobro što Vam točno prepisuje?

Liječnici zapravo nisu uvijek stručnjaci za lijekove.
Prodavači iz farmaceutskih tvrtki organiziraju kratke seminare na kojima promoviraju nove lijekove doktorima medicine.

Ako mislite da uzimate previše lijekova ili ako se nakon lijekova ne osjećate dobro (imate vrtoglavice, mučnine, loše spavate ili osjećate bilo koju drugu nuspojavu),
morate sami potaknuti razgovor s Vašim liječnikom oko lijekova koje ste dobili:
Koliko dugo i koliko često ih morate uzimati?;
Kada možete prestati koristiti lijekove?;
Kakve nuspojave možete očekivati?

Danas je vrlo važno da se pacijent trudi saznati više informacija od svojeg liječnika.
Nije uvijek istina da je liječnik koji prepisuje više lijekova ujedno i bolji.

Da bi lijekovi pravilno djelovali, ne biste smjeli ovisiti o njima.
Uzimajte lijekove samo kada su Vam zaista potrebni kako biste mogli očekivati maksimalan rezultat s minimalnim rizikom.

Slika: nuspojava lijekova

lijekovi