Primjeri subluksacije

Ovo su primjeri sublukacije.
Crveni krugovi označavaju područje akutnog ili kroničnog uklještenja živca zbog kojeg se stvara upala.

Smatramo da je to uzrok bolesti. (Samo jedan od brojnih pokazatelja jest da bolesni ljudi u principu imaju loše držanje.)

sl 1 sl 2 sl 3 sl 4