Predavanje o multiploj sklerozi sa stajališta kiropraktike

Ove godine je moje predavanje o MS bilo jako dobro, dobio sam ponudu da ponovim predavanje, ali sljedeće godine!

ms