Rentgen u kiropraktici

Kiropraktika je jedina čista alternativna medicina koja može napraviti i dijagnosticirati rentgen (radiografiju).
Radiografija je započela 1895. s otkrićem X-zrake, a zbog velike koristi, doktori medicine su je počeli koristiti već 1896.
Doktori kiropraktike su je također počeli koristiti od 1910. radi još određenijih i boljih objektivnih dijagnoza.

rtg