Željena budućnost

“Doktori u budućnosti neće davati lijekove već će zainteresirati svoje pacijente za brigu o ljudskom sklopu, za prehranu i za uzrok i prevenciju od bolesti.”

(Thomas Edison, 1847.-1931.)