1. Vaš kiropraktičar nije doktor kiropraktike

Nekoliko puta sam govorio o ovome problemu, ali istina je da je ovo i dalje veliki problem za mene i moje pacijente.
U Hrvatskoj, čovjek može gledati kiropraktiku na YouTubeu 10 minuta i od tog dana otvoriti svoju ordinaciju!
Da bi se postalo pravim doktor kiropraktike, ne samo da morate znate tehniku namještanja nego morate naučiti fizikalnu terapiju, kako napraviti i kako dijagnosticirati RTG, morate studirati anatomiju, biokemiju, neurologiju, patologiju, imunologiju, toksikologiju i još mnogo drugih predmeta koje čak ni medicinski fakulteti nemaju.
Moram spomenuti i školarinu, s obzirom da je Chiropractic College u SAD-u privatni fakultet (svi jaki fakulteti u SAD-u su privatni), moram biti iskren da je jako skup.
Palmer College, gdje sam diplomirao (www.palmer.edu) košta oko 150 000 HRK godišnje.
Vaš je doktor kiropraktike dao puno vremena i novca za svoje obrazovanje.
Upravo ovo čini doktora kiropraktike profesionalnim i sigurnim za svoje pacijente, to je najvažnije.
U SAD-u, Kanani, Australiji i nekim zemljama Europske Unije, onaj koji tretira pacijente bez valjane diplome, mora platiti ogroman iznos novčane kazne ili ići u zatvor, prema zakonu. Morate razumijeti da je zakon napravljen da zaštiti njihove pacijente.

slika: diplome svečanosti u SAD-u s dvije sestre iz Japana

diploma