Promjene u HZZO-u

Za sljedeće ne zna mnogo ljudi, ali je veoma važno:
HZZO je odlučio otkazati ugovore s većinom privatnih klinika i bolnica, poput Poliklinike Sv. Katarine. Vijesti su javile da su do 31.3.2013. otkazani ugovori 700 poliklinika i privatnih bolnica, od postojećih 800 u Hrvatskoj.

To znači da više i više pacijenata mora patiti čekajući dugo vremena na fizikalnu terapiju, rehabilitaciju potpuno pokrivenu zdravstvenim osiguranjem. Vijesti na HRT-u su prenjele da čak 630 000 pacijenata čeka red za svoju fizikalnu terapiju.
Trenutno nema velikih promjena, ali sam siguran da poliklinike i ostale privatne bolnice neće biti u mogućnosti provoditi svoje tretman s prijašnjim cijenama, s obzirom da ih HZZO više ne podržava.

HZZO će moći pomoći ljudima samo za lijekove, operacije i posebne tretmane (dijabetes, karcinom, itd.).
Kronična bol u vratu, bol u leđima, glavobolje, ti najčešći problemi više neće biti pokriveni.

Sada je vrijeme za sve nas da promislimo koliko je prevencija važna.

Imajmo na umu da uzrok bolesti sam po sebi NIJE bolest.