Što je bolest?

“Bolest je prirodno događanje, i ne događa se zbog praznovjerja ili Božje magije.”

“Bolest je uzrokovana okolišem i hranom koja donosi miješanje loših tekućina u tijelu, tako da je bolest uvijek cijelo tijelo, ne samo jedan mali dio.”

Hipokrat s Kosa (o. 460. pr. Kr.– 380. pr. Kr.)